Kulturhuset drabbat av ny översvämning - Stora Scenen måste renoveras


Karin Sidén 2020-04-08

Än en gång har Kulturhuset i Kungsängen drabbats av en större översvämning. Den här gången är det Stora Scenen som vattenskadats efter ett avlopps-ledningsstopp i helgen.

Förra gången var det ett stopp i en toalett på femte våningen som orsakade stora skador med långvarig renovering som följd.

Natten mot lördagen den 4 april översvämmades Stora Scenen i Kulturhuset i Kungsängens centrum, troligtvis efter att ett stopp uppstått i en avloppsledning utanför byggnaden.

Scengolvet är vattenskadat och lokalen behöver saneras. Golvet kommer att behöva rivas upp, vattenskadorna torkas och sedan ska ett nytt golv läggas. Minst en månad kommer arbetet ta, men sannolikt blir stängningen av Stora Scenen längre än så.

-Vi måste räkna med minst en månad, troligen kommer den att vara stängd över sommaren, säger Hanna Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef, på kommunens hemsida.

Eftersom det ändå är begränsat med bokningar i lokalen på grund av den rådande corona-situationen är det inte jättemånga evenemang som drabbas, men bland annat kommer kommunfullmäktige den 29 april att behöva omlokaliseras.