Sommarjobbet som förbereder ungdomar
UNGDOMSNYTT


UNGDOMSNYTT 2020-07-28

Bild:UNGDOMSNYTT

Sommaren 2020 har varit fylld med nya sommarjobbssatsningar. Näst på tur är Civilberedskap, ett sommarjobb där ungdomar får lära sig hantering av olika extraordinära händelser. Man vill att ungdomarna ska vara redo och kunna agera själva och hjälpa andra när en kris väl anländer.


Malin Grentzelius som jobbar inom kommunens fältgrupp är den som har tagit initiativet till denna sommarjobbssatsning. Malin har under en lång tid varit aktiv i frivilliga försvarsorganisationer där man får kunskap kring krishantering, ett problem är att det är svårt att nå ut till ungdomar och hur man kan ut till dem i deras forum, säger Malin.

-Jag kände att många inte visste om att det fanns frivilliga försvarsorganisationer och att kunskapen om att hantera en kris var låg, det var så självaste idén till sommarjobbet kom till.

Syftet bakom sommarjobbet är att ungdomarna ska få ett medvetande kring kriser samt kunna klara sig självständigt när krisen väl anländer. Tanken är även att de ska dela med sig av det de har lärt sig med vänner och familj då denna vetskap inte är välbekant i samhället.  Ungdomarna som fått chansen att jobba med civilberedskap ser det här som en viktig kunskap att ha livet och tar jobbet på stort allvar.


Bild:UNGDOMSNYTT

-Vi tycker att det här sommarjobbet är väldigt lärorikt och roligt, vi har bl.a. fått lära oss hur man räddar en livlös person med hjälp av hjärt- och lungräddning, hur man kväver en eld med hjälp av en brandfilt, hur man lagar mat mitt i skogen med hjälp av ett stormkök och mycket annat, berättar Faiza och Wilma.

Utöver beredskapen känner ungdomarna även att sommarjobbet är en chans till personlig utveckling och kommer hjälpa dem i framtiden när de söker jobb. 

-Det är alltid bra att kunna visa upp i sitt CV att man har jobberfarenhet, även om vi är väldigt unga fortfarande, säger Faiza och Wilma.