Återigen avråds anhöriga från att göra besök på äldreboenden


Karin Sidén 2020-11-09

Den 6 november infördes återigen en avrådan från att besöka sina anhöriga som bor på äldreboendeni Upplands-Bro kommun (och i många andra kommuner). Detta eftersom det är fortsatt stor ökning av antalet smittade i Region Stockholm och i grannregionen Uppsala. Budskapet från myndigheterna är att vi ska räkna med en relativt stor smittspridning i samhället under de närmaste månaderna.

Upplands-Bro kommun skriver på sin hemsida:

"Eftersom de uppdaterade råden från Folkhälsomyndigheten innebär att man endast ska träffa de personer man bor med avråder vi starkt från fysiska besök inom äldreomsorgen för närvarande. Vår personal är gärna behjälplig med att ordna videosamtal, som kan bokas enligt tidigare rutin.

Om du trots detta ändå väljer att göra ett fysiskt besök är det av yttersta vikt att du följer de besöksrutiner vi tagit fram. Var och en har ett stort ansvar att förhindra smittspridning och dessa rutiner är framtagna för att minska riskerna för våra sköra äldre, men även för personal och er som närstående."Här kan du läsa de uppdaterade råden från Folkhälsomydigheten

Länk till kommunens hemsida.