Nu är vaccinationsarbetet igång i Upplands-Bro


Karin Sidén 2020-12-30

Så här på årets näst sista dag inleds en historisk och väldigt speciell vaccinationskampanj i kommunen då de första doserna av covid-19-vaccinet injiceras. Det är några av kommunens åldersrika invånare som bor på äldreboenden som vaccinerats idag. 

De närmaste dagarna och under kommande vecka kommer vaccinationsinsatsen att fortsätta så att alla boende på vård- och omsorgsboenden samt personer med hemtjänst får sin första dos.

Enligt FHMs prioriteringsordning är även personal inom äldrevården och inom hemtjänst prioriterade i fas 1 av vaccinationskampanjen. Därefter, i fas 2 och 3, prioriteras personer som är 70+, yngre personer i riskgrupp samt personal inom vård och omsorg.