Elever på Broskolan reser till Auschwitz för att lära mer om Förintelsen


Karin Sidén 2021-01-27

Tågrälsen in mot Auschwitz. 
Bild:Lars Eriksson
Tågrälsen in mot Auschwitz. 

En av Broskolans klasser i årskurs nio kommer i vår att resa till Krakow för att lära mer om Förintelsen och andra folkmord. Resan har möjliggjorts tack vare elevers och föräldrars arbete att samla in medel samt genom ett stipendium från Olof Palmes minnesfond.

-Tack vare stipendiet om 50 000 kronor kan vi göra den här lärorika resan där vi kommer att besöka Auschwitz, Oskar Schindlers museum och resterna av den gettomur som finns bevarad i Krakow. Jag är övertygad om att eleverna kommer att bära med sig intryck och minnen för resten av livet, säger Lars Eriksson, klassens mentor och historielärare.


Det är nu år 2021 och ungefär 75 år sedan Förintelsen ägde rum. En mansålder.

Det blir således färre och färre människor som var på plats där och då, som upplevde och överlevde det fasansfulla. Att ögonvittnen som kan vittna om det fasansfulla som hände i bland annat Polen under 30- och 40-talen snart inte längre finns kvar gör att det blir än viktigare att föra kunskapen och vittnesmålen vidare.

-Den 27 januari varje år är det Förintelsens Dag, en minnesdag som naturligtvis fyller ett syfte och är viktig på sitt sätt. Men en minnesdag om året räcker liksom inte. För framtiden och för mänskligheten är det av största vikt att dagens ungdomar får fördjupa sig i Förintelsen så att de vet vad som hände under nazisternas tid vid makten i Tyskland åren 1933 till 1945. Ska det finnas en möjlighet att förhindra liknande händelser måste vi bära med oss Förintelsen och minnet av den på ett djupare plan än genom en årlig minnesdag, menar Lars Eriksson, historielärare på Broskolan.

Som lärare tar Lars Eriksson uppgiften att föra kunskapen och minnet vidare på fullaste allvar. Tillsammans med kollegan Joanna Lukasiak har han genomfört flera resor till Krakow med sina elever och i vår är det dags för en ny klass att kliva rakt in i historieboken.

-Det är väldigt svårt att ta till sig Förintelsen bara genom att undervisa om den i skolan. Det är viktigt att fysiskt besöka dessa platser för att få en djupare förståelse. Om fler ungdomar kunde få den möjligheten skulle vi kanske kunna motverka de mörka strömningar vi ser i samhället idag.

Målen för elevernas resa är att dels förstå att detta brott mot mänskligheten faktiskt har hänt, dels att se vilka krafter det var som gjorde att det kunde ske. Dessutom är rasism en företeelse som är vanlig i Sverige och i övriga världen varför dagens ungdomar behöver se de rasistiska strukturerna som banade väg för Förintelsen för att kunna motverka dem i framtiden.

Joanna Lukasiak berättar:

-Att fysiskt vara där, att känna, lukta och ta på historien är för de allra flesta livsomvälvande. Det ger en djupare förståelse som man bär med sig i livet. Jag har egna erfarenheter av kommunisternas Polen och har föräldrar som upplevt nazisternas Polen vilket är ett bra komplement till Lars perspektiv och faktakunskaper.

Av förståeliga skäl finns vissa corona-reservationer kring resan i maj. 

-Beroende på hur pandemisituationen utvecklar sig under senvintern och våren så kan planerna gå i stöpet, men om allt går som det ska så reser vi från Stockholm till Krakow där vi bor på ett enklare hotell. Tillsammans med svensktalande guider besöker vi Auschwitz och Oskar Schindlers museum, säger Lars.

Resan till Krakow kommer att följas upp på Bro bibliotek där eleverna kommer att dela med sig av sina erfarenheter, bland annat med en bildutställning från resan.