Ny, tillfällig, infartsparkering vid Bro station


Karin Sidén 2021-04-06

Figur 1: Dagens tillfälliga parkeringsplats. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.
Bild:Upplands-Bro kommun
Figur 1: Dagens tillfälliga parkeringsplats. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

På grund av pågående markarbete söder om järnvägen i Bro kommer den södra infartsparkeringen under projekttiden att flyttas. Den tillfälliga parkeringen som tas i bruk från och med den 12 april får även en ny infart så räkna med att det kommer ta lite längre tid att gå från bilen till tåget.


Infartsparkeringen söder om järnvägen i Bro ligger inom det område där man nu påbörjar markförstärkningsarbeten inför den kommande etableringen av Trädgårdsstaden. Den nuvarande parkeringen kommer därför att flyttas under utbyggnadstiden, och får en tillfällig placering cirka 300 meter österut (mot Kungsängenhållet).

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Observera att det inte bara är parkeringsytan som flyttas, även infarten blir ny och är placerad drygt 500 meter öster om den nuvarande (på Ginnlögs väg).

Mellan den nya parkeringsytan och entrén till stationen har en ny upplyst gångväg anlagts.