Eldningsförbud råder


Karin Sidén 2021-07-14


Från och med klockan 08.00 i morgon, den 15 juli, råder eldningsförbud i Stockholms län.

Det är Länsstyrelsen i Stockholm som tillsammans med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbudet mot bakgrund av det torra och varma väder vi har haft den senaste tiden och som vi kommer att ha de närmsta dagarna framöver. Förbudet gäller tills vidare.

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida:

"Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter."


Brandkåren Attundas hemsida skriver de:


Skärmdump från brandkåren Attundas hemsida 14/7-21.
Skärmdump från brandkåren Attundas hemsida 14/7-21.