Nu är Nyckelbergsparken i Brunna invigd


Karin Sidén 2022-05-20

Smått överväldigande antal närvarande vid invigningen! Med tanke på det kan man nog utan att vara allt för fel ute gissa att Nyckelbergsparken redan nu är väldigt uppskattad av Brunnas yngre invånare!
Bild:Karin Sidén
Smått överväldigande antal närvarande vid invigningen! Med tanke på det kan man nog utan att vara allt för fel ute gissa att Nyckelbergsparken redan nu är väldigt uppskattad av Brunnas yngre invånare!

Brunna har fått en ny träffpunkt: Nyckelbergsparken, en stor och välutrustad lekpark som kommer att locka till sig besökare i alla åldrar. Parken som invigdes idag, fredagen den 20 maj, ligger mellan Tarantellastigen och Polkettstigen och har förutom en hel massa rolig lekutrustning även ett utegym för de äldre.


Med den symboliskt stora och guldglänsande invigningssaxen i högsta hugg förklarade Marcus Sköld lekparken för invigd!
Bild:Karin Sidén
Med den symboliskt stora och guldglänsande invigningssaxen i högsta hugg förklarade Marcus Sköld lekparken för invigd!

Två små tjejer från närliggande Brunna förskola hade fått det ärofyllda uppdraget att hålla i invigningsbandet.
Bild:Karin Sidén
Två små tjejer från närliggande Brunna förskola hade fått det ärofyllda uppdraget att hålla i invigningsbandet.

Bild:Karin Sidén

Invigningen lockade en månghövdad publik, till stor del bestående av barnfamiljer samt skolbarn men även en del nyfikna närboende.

Invigningstalet hölls av Tekniska nämndens ordförande Marcus Sköld (M). Till sin hjälp att hålla i bandet hade han två små flickor från närliggande Brunna förskola.

-Det är mycket trevligt att vi har fått till en park i Brunna med aktiviteter för alla åldrar, från småbarn till äldre pensionärer. Härmed förklarar jag Nyckelbergsparken för öppnad! sa Marcus Sköld innan han klippt det blågula bandet.

Lekparken, som är ovanligt stor till ytan, är uppdelad i en handfull sektioner där varje område har lekutrustning som passar vissa åldrar. För de allra yngsta besökarna finns gungor, klätterhus och annat passande medan det för de äldre finns både linbana och en utmanande klätterställning. Det finns även en mer social yta med picknickbord och sittmöjligheter samt en välutrustad gymdel.

Klätterställningen tronar mitt i området i lekparken som är skapad för de äldre barnen. 
Bild:Karin Sidén
Klätterställningen tronar mitt i området i lekparken som är skapad för de äldre barnen. 

För de yngre besökarna finns lek- och klätterställningar, slänggungor, med mera.
Bild:Karin Sidén
För de yngre besökarna finns lek- och klätterställningar, slänggungor, med mera.

Bild:Karin Sidén