Avslutsbanner
Avslutsbanner topp 2
Förstasidan Lördagen den 24 februari 2024 - klockan 04:37 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

UBRO - en del av Mediasveriges hyperlokala nätverk


Karin Sidén 2017-05-23

Träff på Södertörns Högskola för hyperlokala medier från hela landet. UBRO var så klart på plats! Långt bak, till höger i bild, skymtar undertecknad. Bland annat fick vi lyssna på Sveriges Pressombudsman Ola Sigvardsson prata om pressetik.
Bild:Carina Tenor
Träff på Södertörns Högskola för hyperlokala medier från hela landet. UBRO var så klart på plats! Långt bak, till höger i bild, skymtar undertecknad. Bland annat fick vi lyssna på Sveriges Pressombudsman Ola Sigvardsson prata om pressetik.

I början av maj deltog UBROredaktionen i en nätverksträff för hyperlokala medier i Sverige. Träffen, som hölls på Södertörns Högskola i Flemingsberg, lockade 30-talet kvinnor och män från Älvsbyn i norr till Bjuv i söder. Det blev en intressant och givande dag, där erfarenheter och lärdomar jämfördes och diskuterades.

Carina Tenor, projektforskare i hyperlokala medier, och Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns Högskola bjöd in till träffen vars syfte dels var att diskutera villkoren för lokal/hyperlokal journalistik och dels att ta del av det forskningsresultat som hittills sammanställts gällande småskaliga, lokala medier. 


Medielandskapet i Sverige är i stor förändring, och har så varit under de senaste åren. De stora nationella tidningarna och TV-bolagen minskar sina redaktioner och skär ner på den lokala rapporteringen. Utanför storstadsregionerna finns det många kommuner som står helt utan mediebevakning.

Det här är så klart ett stort problem, inte bara på lokal nivå utan även i ett större perspektiv. Ett hot mot demokratin i förlängningen, säger vissa. 

Under samma period som nedmonteringen av de stora redaktionerna skett har det runt om i Sverige poppat upp småskaliga, hyperlokala medier på nätet, i etern och även i tryckt form. Det här fenomenet, där UBRO i dagsläget är en av 70-talet små, oberoende lokala nyhetssajter, har fångat journalisten och forskaren Carina Tenors och journalistprofessorn Gunnar Nygrens intresse och sedan två år tillbaka driver Carina ett forskningsprojekt om just hyperlokala medier. Vid sidan av forskningen är hon lokalreporter på Nerikes Allehanda, så lokal journalistik har hon mångårig egen erfarenhet av.

Som en del i forskningsprojektet om hyperlokala medier har Carina Tenor varit i kontakt med cirka 260 kommuner som fått berätta vilka lokala medieaktörer de har på orten. Därefter skickade hon ut enkäter till alla lokala nyhetssajter hon hittat och med svaren som underlag har hon sedan djupintervjuat några av aktörerna. Dessutom har hon tagit del av forskning från Storbritannien där de ligger i framkant när det gäller hyperlokala medier. Så långt in i forskningsprojektet bjöds så alla som svarat på enkäten in att delta i en gemensam träff. 30-talet personer, representerande ett 20-tal hyperlokala nyhetsmedia, nappade på inbjudan och slöt upp på Södertörns Högskola där Carina Tenor och Gunnar Nygren tog emot.

Det var en spännande blandning människor som samlades. Ålder, bakgrund och erfarenheter av journalistik varierade stort. Även hur länge man varit en del av det hyperlokala medielandskapet varierade. Några var storstadsbor, andra kom från landsbygden och vi representerade så gott som hela landet. Trots skillnaderna hade vi också många gemensamma erfarenheter.

På träffen fick vi ta del av vad Carinas forskning hittills kommit fram till och det var en intressant bild hon målade upp. Under en tio-årsperiod, mellan 2004 och 2014, har en tredjedel av landets redaktioner lagts ner, samtidigt som redaktionerna i storstäderna även de slimmats. Konsekvenserna av den utveckling blir som bekant att den lokala nyhetsrapporteringen blir så gott som obefintlig, samtidigt som fokus bara hamnar på stora (och oftast negativa) händelser.

Samtidigt poppar det alltså upp fler och fler lokala nyhetssajter. Sajter som precis som UBRO försöker ge en mer rättvis bild av bygden än den bild enstaka nedslag i riksmedia kan förmedla. Vissa av de här sajterna drivs av engagerade medborgare, andra av professionella journalister. De flesta vill kort och gott förmedla vad som pågår i hembygden, den egna stadsdelen eller kommunen, oavsett om det är blåljus-nyheter eller mjukare dito, men det finns också de som är "smalare än så", som helt enkelt är inriktade på att granska kommunala makthavare, att vara en nagel i ögat på dem, att endast delge blåljus-nyheter, eller att bara lyfta det som är positivt med den egna bygden.

Nästan hälften av de hyperlokala, småskaliga sajterna finns i storstädernas förorter (t ex UBRO, Lidingösidan) , i stadsdelar (t ex Sjöstadsliv), eller i områden mellan stora städer (t ex Höglandsnytt). Många har det gemensamt att de inte bara vill förmedla nyheter, utan de vill också främja samhällsengagemanget. Alla med samma driv och liknande erfarenheter av att vara uppskattade -och till och med behövda- av sina läsare.

Alla hade, föga överraskande, även samma erfarenheter av den ekonomiska situationen. Det spelar ingen roll om man driver lokalradio i Sigtuna eller nättidning i Hammarby sjöstad, i Arjeplog eller i Upplands-Bro. Pengarna rullar inte in. Ingen täljer guld med smörkniv. Tvärtom. 

Flertalet träff-deltagare vittnar om att arbetet så gott som sker på ideell basis. Dag ut och dag in. Carina Tenor har under sitt forskningsarbet inte bara sett att det poppar upp nya småskaliga redaktioner runt om i landet utan även att det försvinner redaktioner i en ledsamt snabb takt - som det verkar oftast på grund av ekonomin. Eller snarare bristen på ekonomi.

Finansieringen är definitivt ett problem. För många ett stort problem! Som det ser ut i dag finns inget presstöd för nyhetssajter. Presstöd utgår endast till papperstidningar och även där finns restriktioner som försvårar för små hyperlokala redaktioner med pappersupplaga. Det finns dock en liten ljusning i horisonten berättar Carina. Förra årets medieutredning föreslog ett nytt mediestöd, något som i framtiden kan komma den hyperlokala journalistiken till del. Vi håller tummarna att så blir fallet!

Tills dess så måste finansieringen ske på annat vis. Vi diskuterade hur vi gör på respektive redaktion och det visade sig -inte så förvånande- att de flesta får sina inkomster genom att sälja annonsplatser. 

På träffen diskuterade vi annat än ekonomi också så klart, men hur det än var så bar alla samtalstrådar tillbaka till den krassa verkligheten: Hur ska vi kunna fortsätta göra det här superviktiga arbetet för våra hembygder om vi inte samtidigt kan avlöna oss själva? Ideellt arbete må vara fint och ger kanske en guldstjärna i betyg när livet summeras, men det betalar inga räkningar. Hur får vi ekonomin att gå ihop? Annonsering är ett sätt så klart, men vi konstaterade snabbt att våra förutsättningar att få in annononsintäkter är olika beroende på var i landet man verkar. Är det en stadsdel i en storstad man skriver för, en företagartät smålandskommun eller kanske ett avfolkningsområde i Norrbotten? Antalet annonserande företag skiljer sig åt väldigt mycket. Benägenheten att annonsera likaså. Och det var här pratet om sponsring kom in.

På grund av att annonsfinansiering har de svårigheter de har och inte är en tillförlitlig, stadig inkomstkälla har några av redaktionerna som fanns med på träffen även börjat arbeta med sponsrade artiklar. Ett par, tre andra redaktioner har vänt sig till sina läsare och frågat om de är villiga att sponsra tidningen genom att skänka ett frivilligt bidrag. Bägge varianterna av sponsring har hittills fallit väl ut där man testat det.

Sponsring som en del i finansieringen av hyperlokal media, oavsett om den handlar om sponsrade artiklar eller frivilligt bidrag från privatpersoner, såg flertalet träff-deltagare som en möjlig finansieringslösning så länge presstödet ser ut som det gör.

Att redaktioner skulle kunna samarbeta med varandra för att dra nytta av en större läskrets och på så sätt kunna locka till sig fler annonsörer, var en annan tanke. Där spelar så klart geografin in eftersom ett samarbete av sådant slag förutsätter att man täcker angränsande områden. Ett dylikt samarbete skulle även gynna en-mansredaktionerna så till vida att man då får "kollegor" man kan utbyta erfarenheter med. Kanske skulle man även kunna bytlåna redaktionellt material med varandra? 

Här kunde de fyra skånska sajterna Fyren i Höganäs, BjuvsnyttBurlövs Nyheter och Frilagt i Hässleholm briljera i klassen, och berätta om ett samarbete som redan pågått några år och som stärker respektive redaktion. Även Älvsbyn just nu och Arjeplognytt har ett samarbete som ger positiva ringar på vattnet. För några av oss andra på träffen finns inte riktigt samma möjligheter till naturliga samarbetspartners eftersom förutsättningarna ser helt olika ut beroende på geografiska förutsättningar och utbud av liknande sajter i närområdet. Men alla har vi definitivt ett positivt stöd bara av att veta om att vi inte är ensamma, trots att vi är enmansföretagare.

Att UBRO är en del av Medialandskapet i Sverige, en del i något så stort, har egentligen inte slagit mig förrän jag satt på Södertörns Högskola och lyssnade på Carina Tenor, Gunnar Nygren, Pressombudsmannen Ola Sigvardsson (som höll en föreläsning om pressetik) och mina "kollegor" från hela landet. UBROs lilla en-mansredaktion blev plötsligt en kugge i ett stort maskineri, en pusselbit i en helhet, och fick liksom en legitim tillhörighet i något väldigt stort och viktigt. Spännande och (nästan) svindlande insikt!

Och du, UBROs läsare, är en precis lika viktig kugge i det maskineriet, för utan nyhetstörstande läsare vore medielandskapet ödsligt tomt, ett ingenting! 

Tack för att du läser!Kolla in andra hyperlokala medier här:

FYREN

Spanaren

Arjeplognytt

Sjöstadsliv

Bättre Stadsdel

Höglandsnytt

Älvsbyn Just Nu

Lidingösidan

I Trosa

Täby Allehanda

Sydnärkenytt


Tipsa en vn Skriv utKalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.
avståndsannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

Röda Korset Ukraina mars 2022

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Röda Korset Medmänniska

Facebook

Rädda Barnen

Toppbanner UBRO

UNHCR artikelannons människor i nöd mars 22

UBRO Panorama gif-fil

Håll Sverige rent artikelannons jan 23

Suicide Zero

Avslutsbanner topp
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen