UBRO Panorama gif-fil
Toppbanner UBRO
Förstasidan Fredagen den 17 september 2021 - klockan 22:16 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Arbetet med att anlägga en ekopark i Gröna Dalen inlett


Karin Sidén 2021-05-24

Så här är Gröna dalen tänkt att bli. Obeservera att norr är till höger i bild (Lillsjöstigen är gångvägen längst till höger, uppifrån och ner) och söder till vänster i bild (Hjortonvägen längst till vänster). 
Bild:Illustration: Norconsult.
Så här är Gröna dalen tänkt att bli. Obeservera att norr är till höger i bild (Lillsjöstigen är gångvägen längst till höger, uppifrån och ner) och söder till vänster i bild (Hjortonvägen längst till vänster). 

Under vecka 22 påbörjades ett omfattande anläggningsarbete i den del av Gröna dalen som kan sägas ligger i Tibbleområdet (norr om Hjortronvägen och ca 400 meters sträckning mot kungsängens IP). Där ska kommunen anlägga ett ekostråk med dagvattenlösningar, dels för att möta framtida översvämningshot och dels för att gynna miljön och djurlivet, samtidigt som man skapar en vacker plats för rekreation för boende samt besökare i området.

Det grönområde som nu ska utvecklas till ekopark sträcker sig från Hjortronvägen i Tibble cirka 400 meter norrut, mot Kungsängens IP. Ett hållbart dagvattensystem med fokus på fördröjning och rening av dagvattnet i form av dagvattendammar är målet, och "på köpet" får man en vacker park till glädje för allmänheten.

-Det här är en viktig satsning. Det befintliga ledningsnätet är underdimensionerat vilket skapar risk för översvämning. Dammarna byggs också för att rena dagvatten, som rinner ut i Mälaren, vilket ger en mer hållbar hantering som är bra för miljön. Samtidigt blir det en vacker park för rekreation som även bidrar till den biologiska mångfalden, säger Börje Wredén (L), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Som alltid när dammar anläggs i anslutning till bebyggelse är säkerhet en viktig aspekt. Michael Weldai, projektingenjör på samhällsbyggnadskontoret, förklarar:

-Vi kommer att plantera vattenväxter längs dammarnas kanter för att förhindra passage ner i vattnet. Dessutom kommer den första en och en halv metern av dammarna att byggas som ett ”hyllplan”, med endast 20 centimeters djup. Maxdjupet i mitten blir 80 centimeter i normalläge, det kan öka något när det regnar mycket.

2018 ansökte kommunen om - och beviljades - Boverkets Bidrag för grönare städer, ett bidrag för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Tack vare det kommer Boverket bidra med 12,5 miljoner kronor för utvecklingen i Gröna dalen.

Byggstarten var under vecka 22, i månadsskiftet maj-juni, och arbetet beräknas vara klart under våren 2022. Observera att det under arbetet med att anlägga parken kommer att vara viss påverkan på gång- och cykelvägnätet i området. Vänligen följ orangea hänvisningsskyltar.Här kan du läsa mer om Utvecklingsprogrammet för Gröna Dalen.


Tipsa en vän     Skriv utKalender

Lördag 18/9
Loppis / Bakluckeloppis i Bro
LOPPIS vid Stationshuset
Lördag 2/10
Loppis / Bakluckeloppis i Bro
Lördag 16/10
Loppis / Bakluckeloppis i Bro
avståndsannons

kyrkovalet 21 centern

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

UBROs egen

Barncancerfonden pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Larmassistans artikelannons
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen