UBRO Panorama gif-fil
A3 toppbanner
Förstasidan Söndagen den 16 juni 2019 - klockan 22:50 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

E.ONs biogasanläggning invigd


Karin Sidén 2018-08-31

Invigningen av biogasanläggningen lockade många deltagare.
Bild:Karin Sidén
Invigningen av biogasanläggningen lockade många deltagare.

I går, onsdagen den 30 augusti, invigdes E.ONs biogasanläägning i Högbytorp, Bro. Biogasanläggningen är den första av tre komponenter i E.ONs super-kretsloppsbygge i Högbytorp. Drygt 150 personer deltog i festligheterna och fick förutom invigningstal och en paneldebatt även ta del av en spännande och lärorik rundvandring.

Miljöminister Karolina Skog skulle ha invigningstalat men fick förhinder. I stället var det Per Ängquist, statssekreterare hos miljöministern på Miljö- och energidepartementet, som fick den äran tillsammans med E.ONs Sverigechef Marc Hoffmann och Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.


Säkerheten först! Alla invigningsdeltagare \
Bild:Karin Sidén
Säkerheten först! Alla invigningsdeltagare "kittades" med väst, hjälm och glasögon. Här är det Stefan Håkansson, E.ON Värmes Sverigechef som får sin utrustning.

Den stora merparten av invigningsdeltagarna bussades till anläggningen. Dels gick en buss inifrån Stockholm och dels fanns en uppsamlingsplats vid Willys där gästerna som kom med bil från annat håll än huvudstaden plockades upp.
Bild:Karin Sidén
Den stora merparten av invigningsdeltagarna bussades till anläggningen. Dels gick en buss inifrån Stockholm och dels fanns en uppsamlingsplats vid Willys där gästerna som kom med bil från annat håll än huvudstaden plockades upp.

Invigningsfesten bjöd på bubblig Cider och goda snittar.
Bild:Karin Sidén
Invigningsfesten bjöd på bubblig Cider och goda snittar.

Lite förmingel medan alla gäster kom på plats.
Bild:Karin Sidén
Lite förmingel medan alla gäster kom på plats.

E.ON bygger framtidens kretsloppsanläggning i Bro. En nätt investering på sisådär två och en halv miljard ger oss och stora delar av Stockholmsregionen en unik högteknologisk och supermodern anläggning där framtidens energilösningar är i centrum (se gärna tidigare artiklar om E.ONs projekt). Än är inte hela anläggningen färdig, men den första av tre gigantiska pusselbitar - biogasanläggningen - är i bruk sedan den 20 juli och invigdes högtidligt idag, den 30 augusti. 

Invigningen lockade drygt 150 nyfikna invigningsdeltagare som fick lyssna på invigningstal av Marc Hoffmann, E.ON, Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro samt Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet.

-Vi har lovat våra kunder att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp är därmed en viktig pusselbit för att nå det målet, säger Marc Hoffmann, VD för E.ON Sverige.
Bild:Karin Sidén
-Vi har lovat våra kunder att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp är därmed en viktig pusselbit för att nå det målet, säger Marc Hoffmann, VD för E.ON Sverige.

-Det här är en dag vi längtat till. Biogasanläggningen är den första av tre etapper i vårt spännande framtidsprojekt där vi bygger framtidens kretsloppsanläggning. Ett kraftvärmeverk och en kraftvärmeledning är på gång. Vårt mål är en cirkulär ekonomi där vi integrerar material- och energiåtervinning, och restprodukter som nått slutet på sin livscykel blir till biogas, el och värme. Vi har lovat våra kunder att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp är därmed en viktig pusselbit för att nå det målet, sa E.ONs Sverigechef Marc Hoffmann i sitt invigningstal.

-Vi har valt att placera anläggningen här i Upplands-Bro tack vare kommunens intressanta läge i Stockholmsregionen som är en av Europas snabbast växande regioner, men också för att vår anläggning hamnar i direkt anslutning till RagnSells anläggning Högbytorp som är Sveriges mest avancerade avfallsanläggning. Tillsammans bidrar vi till en hållbar tillväxt genom att förvandla ratade restprodukter till efterfrågad energi och framtidens energilösningar, 

Därefter var det Camilla Jansons tur att säga några ord till församlingen.

-Vi är naturligtvis mycket glada och stolta att E.ON valt att lägga sin unika kretsloppsanläggning här i vår kommun. Förutom att den skapar nya arbetstillfällen innebär vårt samarbete att kommunen blir ett föredöme och en inspiration vad gäller klimatarbete, nationellt såväl som internationellt. Vi har haft ett mycket gott samarbete hittills och vi ser fram emot att fortsätta detsamma.

Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, var näste talare under invigningen. Hon konstaterade att den biogastankstation som snart står klar alldeles vid den nya infarten till Högbytorp kommer att göra att kommunen nu kan se över sin bilpark och komplettera elbilarna även med biogasdrivna fordon. Även för kommunmedborgarna innebär den nya tankstationen att det blir mer intressant att satsa på en biogasbil. Tidigare låg det närmsta tankstället många mil bort vilket kraftigt begränsade intresset.
Bild:Karin Sidén
Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, var näste talare under invigningen. Hon konstaterade att den biogastankstation som snart står klar alldeles vid den nya infarten till Högbytorp kommer att göra att kommunen nu kan se över sin bilpark och komplettera elbilarna även med biogasdrivna fordon. Även för kommunmedborgarna innebär den nya tankstationen att det blir mer intressant att satsa på en biogasbil. Tidigare låg det närmsta tankstället många mil bort vilket kraftigt begränsade intresset.

Invigningens huvudtalare skulle varit Miljöminister Karolina Skog, som tyvärr tvingades lämna återbud i sista stund. I stället var det Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet, som fick axla rollen som huvudtalare, något han gjorde med stort engagemang.

-Många undrar tvivlande om det spelar någon roll vad vi gör för miljöinvesteringar och för miljöarbete här i Sverige, när det sker större miljöförstöring och värre utsläpp i andra delar av världen. Kan det verkligen spela någon roll vad vi i lilla Sverige, här i Upplands-Bro, och lilla jag gör? Och det gör det. Vi kan göra skillnad genom att vara ett gott föredöme för andra, genom att gå i täten och visa vad och hur man kan förändra. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det krävs massor av steg för att nå dit och dagens invigning är ett steg på den vägen.Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet höll ett långt och engagerat invigningstal där han bland annat pratade om att vi alla är en viktig del i miljöomställningen.
Bild:Karin Sidén
Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet höll ett långt och engagerat invigningstal där han bland annat pratade om att vi alla är en viktig del i miljöomställningen.

Bandklippning, fanfar och skål i cider följdes av en mycket intressant rundvandring i mindre grupper där vi invigningsdeltagare fick en inblick i den komplexa anläggning som växer fram där allt tas till vara på något sätt. Kan materialet inte återanvändas eller återvinnas blir det till gas, el och värme. Restprodukterna kommer även de till användning på något sätt och blir en viktig länk i kretsloppet. Spillvärme från kraftvärmeverket används för att förädla biogasen till fordonsgas-kvalité. Spillvärme från den processen används i sin tur för kompostering av den fasta biogödseln. Restprodukterna kväve, fosfor och svavel utvinns och kan på så sätt åter hamna i våra jordar. 

Vid biogasframställningen produceras även biogödsel. Den kan användas för att berika jordarna med mull och näringsämnen, såväl i det ekologiska som det konventionella jordbruket. Biogödseln från biogasanläggningen ger ny näring till livsmedelsproduktionen – och kretsloppet sluts.

Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, Marc Hoffmann, E.ONs Sverigechef, Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet. Ett - två - tre...
Bild:Karin Sidén
Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, Marc Hoffmann, E.ONs Sverigechef, Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet. Ett - två - tre...

...här var det klippt!
Bild:Karin Sidén
...här var det klippt!

Skål (i \
Bild:Karin Sidén
Skål (i "barn-cider" så klart!) för hållbarhet och för framtidens kretsloppsanläggning! Per Engquist, Marc Hoffmann, Stefan Håkansson och Camilla Janson gladdes alla åt biogasanläggningen och vad som komma skall under det närmaste dryga året då resten av kretsloppsanläggningen ska färdigställas. 

Biogasanläggningen har redan börjat ta emot matrester och andra organiska restprodukter. Den 20 juli kom den första lasten och i dagsläget tar man emot cirka 80 ton per dygn. Anläggningen är fortfarande i driftsättning så den siffran kommer att öka. På sikt räknar man med att ta emot och behandla 75 000 ton organiskt material per år. Processen som sker i tre gigantiska rötkammare om vardera 2100 kubikmeter kallas torrötning.

Matavfall och andra organiska avfallsprodukter så som till exempel trädgårdsavfall och hästgödsel från Bro Parks stall rötas i rötkammare som håller en temperatur på 55 grader. I kamrarna finns bakterier som driver på rötningsprocessen. Det tar 20–30 dagar för avfallet att passera genom kammaren innan restavfallet från den processen fortsätter vidare i systemet.

I de tre rötkamrarna bildas biogas och biogödsel. Biogas är ett förnybart drivmedel och ett framtidsalternativ till bensin och diesel. Biogödslet tillför både mull och näring till lantbrukens jordar och minskar lantbrukens behov av mineralgödsel.

Stefan Håkansson, VD för E.ON Sverige Värme AB, förklarade:

-Jordens resurser är hårt ansträngda. För att de ska räcka till planetens växande befolkning behöver vi tänka hållbart. Allt som produceras måste användas flera gånger. Helst ska inget gå till spillo. Cirkulär ekonomi - det är vad kretsloppsanläggningen i Högbytorp handlar om.

Biogasanläggningen är den första av tre delar i framtidens anläggning. I början av 2020 räknar man med att vara i full drift med hela kretsloppsanläggningen.

Kenneth Carlsson i orange väst är projektchef för kretsloppsanläggningen. Han guidade den grupp som UBRO gick med. Dessutom bidrog både Marc Hoffmann och Stefan Håkansson med ytterligare inblick i bygget och kunskap om tekniken vilket gav oss besökare en mycket lärorik rundvandring.
Bild:Karin Sidén
Kenneth Carlsson i orange väst är projektchef för kretsloppsanläggningen. Han guidade den grupp som UBRO gick med. Dessutom bidrog både Marc Hoffmann och Stefan Håkansson med ytterligare inblick i bygget och kunskap om tekniken vilket gav oss besökare en mycket lärorik rundvandring.

En av tre rötkammare där vardera är drygt 2000 kubikmeter stora. 
Bild:Karin Sidén
En av tre rötkammare där vardera är drygt 2000 kubikmeter stora. 

Kenneth Carlsson i orange väst förklarade det organiska avfallets väg genom kammaren där det sakta pressas igenom under den torrötningsprocess som pågår i rötkammaren. Innan det källsorterade avfallet hamnar i rötkammaren har det gått genom en mottagningskammare där det förbehandlas och oönskat material sorteras bort.
Bild:Karin Sidén
Kenneth Carlsson i orange väst förklarade det organiska avfallets väg genom kammaren där det sakta pressas igenom under den torrötningsprocess som pågår i rötkammaren. Innan det källsorterade avfallet hamnar i rötkammaren har det gått genom en mottagningskammare där det förbehandlas och oönskat material sorteras bort.

Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) och Stockholms läns landstings Gustav Hemming (C) ställde många frågor till Kenneth Carlsson om processen och om anläggningen. 
Bild:Karin Sidén
Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) och Stockholms läns landstings Gustav Hemming (C) ställde många frågor till Kenneth Carlsson om processen och om anläggningen. 


Mellan två rötkammare.
Bild:Karin Sidén
Mellan två rötkammare.

Här kommer gasen ut och går vidare till nästa steg där den förädlas till bränsleklassad biogas.
Bild:Karin Sidén
Här kommer gasen ut och går vidare till nästa steg där den förädlas till bränsleklassad biogas.

130 grader varmt är det i kammaren som förädlar biogasen. Processen sker i flera steg och restprodukterna som avskiljs tas till vara och återförs till kretsloppet.
Bild:Karin Sidén
130 grader varmt är det i kammaren som förädlar biogasen. Processen sker i flera steg och restprodukterna som avskiljs tas till vara och återförs till kretsloppet.

Längst bort i bild syms ackumulatorn som är under uppförande.
Bild:Karin Sidén
Längst bort i bild syms ackumulatorn som är under uppförande.


Panelsamtal om biogasens roll att främja en fossilfri fordonsflotta, ren luft och ett cirkulärt samhälle avslutade den intressanta invigningen. Deltog gjorde bland andra riksdagsledamot och ordförande för biogasutredning Åsa Westlund (S) som syns mitt i bilden, Miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landstings Gustav Hemming (C), Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) samt representanter från Axfood, Gröna Bilister, Scania och E.ON.
Bild:Karin Sidén
Panelsamtal om biogasens roll att främja en fossilfri fordonsflotta, ren luft och ett cirkulärt samhälle avslutade den intressanta invigningen. Deltog gjorde bland andra riksdagsledamot och ordförande för biogasutredning Åsa Westlund (S) som syns mitt i bilden, Miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landstings Gustav Hemming (C), Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) samt representanter från Axfood, Gröna Bilister, Scania och E.ON.


Tipsa en vän     Skriv utKalender

Söndag 16/6
De vilda blommornas dag, Granhammarsparken
Lördag 6/7
Bakluckeloppis pĺ Kvarnnibble Gĺrd
Lördag 20/7
Bakluckeloppis i Bro
Lördag 17/8
Bakluckeloppis i Bro
Lördag 21/9
Bakluckeloppis i Bro
Lördag 19/10
Bakluckeloppis i Bro
avstĺndsannons

UBH Matmarknad och försommarfest i Bro C 19

Bro IK Midsommar 19

UBROs egen

Läkare utan gränser 18 pluggannons

UNICEF plugg

Röda Korset Medmänniska

Facebook

RSS-flöde

Alternative content


Hĺll Sverige rent

Toppbanner UBRO

Woody feb 19 monterat
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen