Woodys Bra produkter april 17
Toppbanner UBRO
Förstasidan Söndagen den 22 juli 2018 - klockan 14:53 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Ministerbesök i Upplands-Bro


Karin Sidén 2017-06-30

Åsa Regnér är bland annat Sveriges Äldreminister. Här mottar hon utredningen om en nationell strategi för hur man på bästa sätt ska ta hand om människor med demensdiagnos. Frida Nobel och Christer Neleryd har lett utredningsarbetet.
Bild:Karin Sidén
Åsa Regnér är bland annat Sveriges Äldreminister. Här mottar hon utredningen om en nationell strategi för hur man på bästa sätt ska ta hand om människor med demensdiagnos. Frida Nobel och Christer Neleryd har lett utredningsarbetet.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besökte på torsdagen Upplands-Bro kommun för att bland annat motta utredningen En nationell strategi för demenssjukdom från Socialstyrelsens ansvariga utredare Frida Nobel och Christer Neleryd. Överlämnandet gjordes på Kvistaberg i Bro, där Daglig Verksamhet numera huserar.

-Det är fantastiskt att de valt att överlämna utredningen till ministern här i Upplands-Bro, ett fint kvitto på att vi nått långt i vår demensvård, säger Mirjam Brocknäs, äldrepedagog och gerontolog i Upplands-Bro.


Åsa Regnér, Frida Nobel och Christer Neleryd. Överlämnandet av Socialstyrelsens utredning En nationell strategi för demenssjukdom gjordes på Kvistaberg i Bro. SVT var på plats för att föreviga det hela.
Bild:Karin Sidén
Åsa Regnér, Frida Nobel och Christer Neleryd. Överlämnandet av Socialstyrelsens utredning En nationell strategi för demenssjukdom gjordes på Kvistaberg i Bro. SVT var på plats för att föreviga det hela.

På torsdagen hade Upplands-Bro kommun det ärofyllda uppdraget att vara skådeplats när Socialstyrelsens utredare Frida Nobel och Christer Neleryd överlämnade sin utredning En Nationell strategi för demenssjukdom till Åsa Regnér, Sveriges Äldreminister (och Barn- och Jämställdhetsminister).

Att överlämnandet skedde här, på Kvistaberg i Upplands-Bro, är ingen slump.

Upplands-Bro ligger i framkant i demensvården och har jämfört med många andra kommuner ett väl genomarbetat koncept och en väl fungerande vård för dementa och deras anhöriga. 

Under utredningsarbetet, som pågått under en treårsperiod har utredarna varit på besök i kommunen vid tre tillfällen för att ta del av vad Upplands-Bro gör som är så unikt.

-Det är fantasktiskt roligt att de valde att komma hit en fjärde gång, den här gången för att överlämna den färdiga utredningen, säger Mirjam Brocknäs, äldrepedagog och en av dem som ligger bakom kommunens framgångsrika arbetssätt. (se även artikel om när Upplands-Bro presenterade sitt arbete med dementa i Almedalen förra året)

På Kvistaberg finns sedan i januari i år den Dagliga verksamheten, det som tidigare hette Solrosen och fanns på Norrgårdens äldreboende. I en fantastisk miljö och fina omgivningar kan dagverksamhetens deltagare ta del av ett smörgåsbord av aktiviteter. Bland annat dans, taktil massage, yoga och måleri. Dagen till ära visades hela verksamheten upp av både personal och deltagare. Bland annat fanns golden retrievern Nellie på plats som är en mycket uppskattad medarbetare och vän.

Mirjam Brocknäs arbetar som äldrepedagog i Upplands-Bro kommun.
Bild:Karin Sidén
Mirjam Brocknäs arbetar som äldrepedagog i Upplands-Bro kommun.

Själva överlämnandet av utredningen gjordes under ordnade former och bland annat var SVT på plats för att föreviga det hela. Äldreminister Åsa Regnér inledde det hela med att berätta lite om bakgrunden till att Regeringen beställt utredningen.

-Demenssjukdomar är vanliga och ett växande hälsoproblem i Sverige men också i världen. Man räknar med att det idag är cirka 160 000 människor i Sverige som lever med en minnessjukdom, men att det redan 2030 kommer att ha ökat till 230 000 drabbade. I världen är det cirka 50 miljoner människor som lever med en diagnos. Det är en global fråga som har börjat lyftas på många håll, inte minst här i Sverige. Det är en uppmaning från Världshälsoorganisationen att länder ska ha ett styrdokument. Med en gemensam strategi kan vi säkerställa att alla får den hjälp och det stöd de behöver i ett tidigt skede. Det här handlar om äldre människors livskvalité!

Åsa Regnér träffade några av deltagarna i Daglig verksamhet när hon besökte Kvistaberg på torsdagen.
Bild:Karin Sidén
Åsa Regnér träffade några av deltagarna i Daglig verksamhet när hon besökte Kvistaberg på torsdagen.

Därefter tog Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare, tillsammans med Christer Neleryd, expert inom socialtjänsten och även han utredare, över ordet för att kort presentera sin utredning.

-Det vi kunnat konstatera under utredningsarbetet är att det ser mycket olika ut i landet och att det sällan finns någon samverkan mellan kommunerna och sjukvården. Kunskapen om demenssjukdomar varierar stort och också hur pass snabbt man får hjälp efter en diagnos. Det finns ett stort behov av att skapa en nationell strategi så att det blir mer likvärdig vård och så att de drabbade får samma stöd och hjälp oavsett var de bor. Vi har i vår utredning belyst sju punkter som särskilt viktiga i en nationell strategi för demensvården, säger Frida Nobel.

Besökshunden Nellie är en kär vän för många av besökarna på Daglig verksamhet.
Bild:Karin Sidén
Besökshunden Nellie är en kär vän för många av besökarna på Daglig verksamhet.

Tillsammans med Christer Neleryd räknade hon sedan upp de sju punkterna och förklarade kort var och en.

1) Samverkan och organiserat samarbete mellan hälso- och sjukvård och kommunerna (socialtjänsten). Här efterlyser utredarna att det ska bli lagtvång på att kommunerna har ett demensteam för att så tidigt det bara går fånga in dem med diagnos och sätta in åtgärder och stöd omgående. Ju tidigare detta görs desto bättre för den drabbade. Idag ser det mycket olika ut mellan kommunerna. 

2) Personal. Här ser utredarna att ambitionen är hög i kommunerna men att det helt enkelt inte finns personal med rätt kompetens att tillgå. En nationell strategi för att höja statusen på vårdyrket och arbetet med äldre efterfrågas.

3) Kunskap och kompetens. Utredarna menar att det finns stora kunskapsbrister kring demenssjukdomar på alla vårdnivåer. Utmaning för utbildningsinstanserna!

4) Uppföljning och utvärdering. Hinns sällan med, men är viktig.

5) Anhöriga och närstående behöver stöd! idag kommer stödet ofta för sent. Det är viktigt att hjälpa också de anhöriga, inte bara den drabbade.

6) Samhället måste bli demensvänligare.

7) Digitalisering och välfärdsteknik kan vara en stor hjälp men utvecklingspotentialen är också stor. Mycket finns att göra!

Åsa Regnér och Nellies ägare och chef Anette Holm pratade om hur bra de allra flesta mår av att spendera tid med djur. Nellie sprider mycket glädje när hon kommer på besök. 
Bild:Karin Sidén
Åsa Regnér och Nellies ägare och chef Anette Holm pratade om hur bra de allra flesta mår av att spendera tid med djur. Nellie sprider mycket glädje när hon kommer på besök. 

När utredningen presenterats så var det dags att rikta ljuset mot Upplands-Bro kommun, där vi i mångt och mycket redan arbetar så som den nationella strategin efterlyser.

Tina Teljstedt, ordförande i Socialnämnden, hälsade alla välkomna och lämnade därefter över ordet till Mirjam Brocknäs, äldrepedagog, som berättade lite om hur vi arbetar med de demssjuka och deras anhöriga här.

-Så snart en person fått en diagnos, ett i sig ofta förkrossande besked, så tar vi kontakt med honom eller henne. Ju snabbare man får stöd och hjälp desto bättre är det för den drabbade och för de anhöriga. Vi har utbildning, samtalsgrupper och stödgrupper för anhöriga och för de drabbade. Här på Kvistaberg är all ordinarie personal Silviasystrar. Dagverksamheten erbjuder många olika kulturella aktiviteter, vi lyssnar på musik, tittar på bilder och skapar. De senaste åren har vi varit med i Konstrundan i Upplands-Bro som anordnas varje höst och det har varit mycket uppskattat.

I ateljén berättade Siviasyster Annicka hur man arbetar med konst på olika sätt med deltagarna i dagverksamheten. Och att det inte är ovanligt att ett initialt motstånd mot att måla snabbt förbyts till ren målarglädje.
Bild:Karin Sidén
I ateljén berättade Siviasyster Annicka hur man arbetar med konst på olika sätt med deltagarna i dagverksamheten. Och att det inte är ovanligt att ett initialt motstånd mot att måla snabbt förbyts till ren målarglädje.

Kvistaberg bjuder besökarna på lugn och ro och en fantastisk miljö.
Bild:Karin Sidén
Kvistaberg bjuder besökarna på lugn och ro och en fantastisk miljö.

-Just i dag sjösätter vi ett nytt projekt här i Upplands-Bro som vi kallar Demensvän. Det innebär att vi fokuserar på att bli ett ännu demensvänligare samhälle. Vi har redan innan projektet lanserades utbildat våra chaufförer som kör de äldre så att de vet lite mer om hur man kan bemöta en minnessjuk så att mötet blir bättre. Folktandvården i Kungsängen har även de genomgått utbildningen och nu erbjuder vi alla som kan komma i kontakt med demenssjuka den här utbildningen. (se länk). 

När den officiella delen av ministerbesöket var över fanns möjlighet att titta runt i Kvistabergs olika rum där personalen visade upp verksamheten. Åsa Regnér och besökshunden Nellie fattade tycke för varandra och ministern lyssnade intresserat när nellies matte och chef Anette Holm berättade om hur mycket glädje nellie sprider när hon kommer på sina arbetspass.

Efter besöket på Kvistaberg åkte Åsa Regnér och Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande, till Bro där de träffade ett flertal representanter för kommunens pensionärsorganisationer i Florasalen. Där blev det tid både för frågestund och samtal kring äldrevården, personalens arbetsförhållanden och behovet av äldreboenden.

Från Kvistaberg bar det av raka vägen till Florasalen i Bro centrum där ett flertal representanter för lokala pensionärsföreningar fanns på plats för en pratstund med ministern.
Bild:Karin Sidén
Från Kvistaberg bar det av raka vägen till Florasalen i Bro centrum där ett flertal representanter för lokala pensionärsföreningar fanns på plats för en pratstund med ministern.

Det ställdes många frågor under frågestunden.
Bild:Karin Sidén
Det ställdes många frågor under frågestunden.

Bland annat pratade Åsa Regnér om hur viktigt det är att personalen inom äldreomsorgen får drägliga arbetsvillkor och att statusen för yrket måste höjas. Hon berättade även om sin egen erfarenhet som nära anhörig till en person med minnessjukdom och om hur viktigt det är att anhöriga får stöd och utbildning.
Bild:Karin Sidén
Bland annat pratade Åsa Regnér om hur viktigt det är att personalen inom äldreomsorgen får drägliga arbetsvillkor och att statusen för yrket måste höjas. Hon berättade även om sin egen erfarenhet som nära anhörig till en person med minnessjukdom och om hur viktigt det är att anhöriga får stöd och utbildning.


Tipsa en vän     Skriv utKalender

Lördag 11/8
Bakluckeloppis i Bro
Måndag 20/8
Filmskaparkollo
Tisdag 21/8
Filmskaparkollo
Lördag 25/8
Bakluckeloppis i Bro
Vernissage: Konstrundan
Söndag 26/8
Vandring på Upplands-Broleden - med Naturskyddsföreningen
Lördag 1/9
Bakluckeloppis i Bro
KONSTRUNDAN
Söndag 2/9
KONSTRUNDAN
avståndsannons

Kultur & Fritid vt 18 Sommartider i Biblioteket

Socialdemokraterna Sommarhälsning 18

Centern - juli 18

UBH Sommarhälsning 18

UBROs egen

Sjöräddningen testamente

Röda Korset Medmänniska

WWFannons tigerfadder

Facebook

RSS-flöde

Alternative content


Håll Sverige rent

Om Du syns på Webben GUL

UBRO Panorama gif-fil
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen